Europa-allee 6
8265 VB Kampen
(038) 33 10 540
info@ddfpeople.nl

NL

Onze bedrijven kenmerken zich door de passie om klanttevredenheid te realiseren en om mensen te ontwikkelen. In 2008 begon dit met de oprichting van Werkis. De ambitie om mensen te ontwikkelen en te sturen op klanttevredenheid resulteerde in een sterke groei en uitbreiding van het aantal bedrijven. Deze groei wordt gedragen door collega’s die met eigen initiatief en motivatie op inspirerende wijze verantwoordelijkheid nemen. Met een positief kritische houding naar elkaar en naar onze processen borgen we kwaliteit en zijn we continu op zoek naar verbeteringen. Binnen een continu veranderende wereld waarin technologie en data nieuwe impulsen en vormen geven aan de manier waarop we zakendoen, staat DDF People ook voor een actieve invulling van de persoonlijke relatie met elkaar. DDF People, share to grow.

ENG

Our companies are characterized by their passion for achieving customer satisfaction and helping people develop themselves. It all started in 2008 with the establishment of Werkis. The ambition to help people develop and steer towards customer satisfaction resulted in significant growth and expansion of the number of companies. This growth is supported by colleagues who take responsibility in an inspiring way, using their own initiative and motivation. Due to our positive critical attitude towards each other and our processes, we guarantee quality and we are constantly looking for improvements. In an ever-changing world, where technology and data give new impulses and shape to the way we do business, DDF People also stands for an active interpretation of the personal relationship with each other. DDF People, share to grow.